Thumb 94d29637b7eb10935379b91bd4cf047d7cfd4ba9

Qmusic Foute Kersttruiendag

Ik collecteer voor Foute Kersturen, omdat:

De gezelligste tijd van het jaar komt er weer aan met warme chocolade melk en een warme foute kersttrui. Helaas is dit niet voor iedereen vanzelfsprekend. En daarom dragen we graag op een leuke manier ons steentje bij en helpen we met jou kinderen die in de kou staan.

982

donaties

€ 7.010

ingezameld